ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συγκαλούμε την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών στην αίθουσα του Δημαρχείου Βύρωνα τη Δευτέρα 15/7/2019 και ώρα 19:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ θα επαναληφθεί στις 22/07/2019 και ώρα 19:00 όπως ορίζει το καταστατικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Εκλογή προέδρου και δύο (2) γραμματέων για τη διαδικασία των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  2. Επικύρωση πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02/07/2018.
  3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 13/06/2018 έως 13/06/2019.
  4. Υποβολή προς έγκριση των Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού της περιόδου από 13/6/2018 έως 13/6/2019.
  5. Υποβολή προς έγκριση του Διοικητικού προϋπολογισμού για την περίοδο από 13/6/2018 έως 13/6/2019.
  6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών του συλλόγου.
  7. Ημερομηνία Καταστατικής Συνέλευσης για την εναρμόνιση του καταστατικού.

Leave a Reply

Close Menu